Apache hiện đang là một trong những web server được sử dụng phổ biến trên thế giới vậy có mỗi liên hệ nào giữa PHP HandlerApache không chúng ta cùng tìm hiểu nhé

Apache là gì?

Apache là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí được cài đặt trên các máy chủ web server (phần cứng) để xử lý các yêu cầu gửi tới máy chủ dưới giao thức HTTP hoặc HTTPs.

Tìm hiểu kỹ hơn Apache là gì ?

PHP Handler Là Gì ?

PHP Handler là một loại module của Apache, bao gồm các thư viện để giúp Apache có thể dịch và chạy các script được viết bằng PHP.

Có 4 loại PHP Handler: DSO, CGI, SuPHP, FCGI. Mỗi loại PHP Handler sẽ có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau như:

  • DSO: hay còn gọi là mod_php, cũ nhưng lại là php handler nhanh nhất, kém bảo mật.

  • CGI: là một phương thức thay thế cho DSO trong những tình huống DSO không có tác dụng, kém bảo mật.

  • SuPHP: là phiên bản nâng cấp so với CGI, bảo mật tốt, ngốn nhiều tài nguyên CPU và không thể sử dụng Opcode Cache.

  • FCGI : là giải pháp hiệu suất cao thay cho CGI, PHP sẽ được load dưới quyền sở hữu PHP Script đó tương tự như SuPHP, tốc độ gần bằng DSO, ít tốt tài nguyên CPU hơn và có thể sử dụng Opcode Cache để tốc độ website nhanh hơn.

_Lưu ý :

Tốc độ xử lí của Apache phụ thuộc vào module PHP Handler mà chúng ta sử dụng_

Tản mạn về PHP Handler và Apache image 1

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận