Giới thiệu

Chúng tôi chuyên gia công các sản phẩm tem nhãn, biển bảng … bằng kim loại như inox, đồng, nhôm … và các sản phẩm liên quan như biển bảng inox – đồng, biển công ty, bảng tên nhân viên, chữ nổi quảng cáo, quà tặng doanh nghiệp và nhiều sản phẩm liên quan đến ăn mõn chạm khắc kim loại.

Hoạt động tích cực trong