Servlets là một phương thức độc lập trên các nền tảng, dựa trên các thành phần để xây dựng các ứng dụng trên web, mà loại bỏ các hạn chế của các chương trình CGI. Servlets có quyền truy cập tới toàn bộ Java APIs, bao gồm JDBC API.

Java Servlets là các chương trình chạy trên một Web server hoặc một Application server và thực hiện như là một tầng trung gian giữa một Yêu cầu từ một trình duyệt web hoặc HTTP client với các Database hoặc các ứng dụng trên HTTP server.

Sử dụng Servlets, bạn có thể thu thập Input từ người sử dụng thông qua các form trên trang web, hiển thị các bản ghi (record) từ một Database hoặc từ nguồn khác, và tạo các trang web động.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn học Servlets cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Bài hướng dẫn Servlets

Mở đầu
Servlets là gì?
Học Java Servlets cơ bản và nâng cao
Vòng đời (Life Cycle) của Servlet
Ví dụ về Servlet
Form Data trong Servlet
Client Request trong Servlet
Server Response trong Servlet
Status Code trong Servlet
Filter trong Servlet
Xử lý ngoại lệ (Exception) trong Servlet
Xử lý Cookie trong Servlet
Session Tracking trong Servlet
Truy cập Database trong Servlet
Upload File trong Servlet
Date trong Servlet
Redirect Page trong Servlet
Hit Counter trong Servlet
Auto Refresh trong Servlet
Gửi Email trong Servlet
Package trong Servlet
Debug trong Servlet
Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong Servlet

Tài liệu tham khảo về Servlet

Tài liệu tham khảo về Servlet