HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language, là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới để phát triển các trang Web.

HTML bây giờ không còn xa lạ với bất kỳ sinh viên ngành công nghệ thông nào. Với HTML, bạn có thể tạo các trang Web từ đơn giản tới phức tạp, từ các trang hiển thị thông tin sinh viên đơn giản cho đến các trang bao gồm nhiều nghiệp vụ phức tạp. Đối với sinh viên, dù cho sau này định hướng là Back-End hay Front-End thì HTML là ngôn ngữ web bạn bắt buộc phải học.

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học HTML cơ bản và nâng cao

Mở đầu
HTML là gì ?
Các thẻ HTML cơ bản
Các phần tử trong HTML
Các thuộc tính trong HTML
Định dạng HTML
Các phần tử về cụm từ
Các thẻ Meta
Comment
Hình ảnh
Tạo bảng
Tạo danh sách
Text Link
Image Link
Email Link
Tạo Frame
Tạo Iframe
Tạo khối (Block)
Thiết lập Background
Thiết lập màu
Thiết lập Font
Form trong HTML
Nhúng đa phương tiện
Tạo dòng chữ chạy
Header
Style Sheet
Sử dụng Javascript
Sử dụng Layout

Một số vấn đề tham khảo HTML

Tổng hợp các thẻ HTML cơ bản
Tổng hợp thuộc tính trong HTML
Tổng hợp sự kiện (Event)
Các Font tham khảo
Mã hóa ASCII
Tra cứu bảng ASCII
Tra cứu tên màu
Các thực thể (Entity)
Các loại MIME Media
Mã hóa URL
Mã hóa Ngôn ngữ theo ISO
Mã hóa ký tự
Tổng hợp các thẻ HTML cũ
Những cách viết khoảng trắng trong html

Tài liệu HTML tham khảo

Tài liệu HTML tham khảo
Bộ soạn thảo trực tuyến
Viết dấu cách trong html
Viết chú thích trong html

Các thẻ trong HML

Thẻ comment trong HTML