Thư viện Node.js Module cung cấp nhiều Utility Module giúp ích bạn rất nhiều trong khi phát triển các ứng dụng về Node.js. Bảng dưới đây liệt kê và miêu tả các Utility Module này.

SttTên Module & Miêu tả
1os Module
Cung cấp các hàm tiện ích cơ bản liên quan tới hệ điều hành.
2path Module
Cung cấp các tiện ích để xử lý và biến đổi đường dẫn tới file.
3net Module
Hoạt động như là Network Wrapper, biến Server và Client thành các Stream.
4dns Module
Cung cấp các hàm để thực hiện DNS Lookup.
5domain Module
Được sử dụng để can thiệp các lỗi chưa được xử lý

Loạt bài hướng dẫn học NodeJS cơ bản và nâng cao của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: Tutorialspoint và W3Schools

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận