AngularJS là một thư viện JavaScript mạnh mẽ. Nó đươc sử dụng trong các dự án Ứng dụng trang đơn – Single Page Application (SPA). Nó kế thừa HTML DOM với các thuộc tính bổ sung và làm cho thao tác người dùng trở lên linh hoạt. AngularJS có mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí và được sử dụng bởi hàng ngàn lập trình viên trên thế giới. Nó hoạt động dưới giấy phép mã nguồn mở 2.0.

Với AngularJS, việc cập nhật dữ liệu cho trang Web của bạn trở nên mượt mà hơn. Với JavaScript, bạn phải tải lại toàn bộ trang để cập nhật dữ liệu cho một phần nào đó của trang, trong khi với AngularJS, hoạt động cập nhật dữ liệu trở nên dễ dàng hơn dưới sự trợ giúp của khái niệm Data-Binding. Loạt bài hướng dẫn AngularJS cơ bản và nâng cao mô tả những thành phần của AngularJS với những ví dụ phù hợp.

Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn trong loạt bài học AngularJS cơ bản và nâng cao:

MỤC LỤC BÀI HỌC

Học AngularJS cơ bản và nâng cao

Mở đầu
AngularJS là gì ?
Hướng dẫn cài đặt AngularJS
Cấu trúc MVC trong AngularJS
Tạo ứng dụng AngularJS đầu tiên
Các Directive trong AngularJS
Expression trong AngularJS
Thành phần Controller trong AngularJS
Các Filter trong AngularJS
Tạo bảng trong AngularJS
Phần tử HTML DOM trong AngularJS
Các Module trong AngularJS
Form trong AngularJS
Cú pháp Include trong AngularJS
Ajax trong AngularJS
Thành phần View trong AngularJS
Scope trong AngularJS
Các Service trong AngularJS
Dependency Injection trong AngularJS
Tạo Custom Directive trong AngularJS
Đa ngôn ngữ (i18n) trong AngularJS
Tài liệu AngularJS tham khảo