Animation (còn gọi là hiệu ứng) là tiến trình tạo các thay đổi tới hình dáng và tạo các sự chuyển động của các phần tử.

Qui tắc @keyframes trong CSS

Qui tắc @keyframs sẽ điều khiển các bước hiệu ứng trung gian trong CSS3.

Ví dụ của qui tắc @keyframes với Left Animation


@keyframes animation {
   from {background-color: pink;}
   to {background-color: green;}
}
div {
   width: 100px;
   height: 100px;
   background-color: red;
   animation-name: animation;
   animation-duration: 5s;
}

```Như trong ví dụ trên, chúng ta đã xác định chiều cao, độ rộng, màu, tên và quãng thời gian của hiệu ứng với cú pháp mẫu của qui tắc @keyframes.

Hiệu ứng di chuyển sang trái (Left Animation) trong CSS
-------------------------------------------------------

Hoc CSS co ban tai VietJack

Vi du hieu ung di chuyen tu trai qua phai.

```Kết quả là:−

Left Animation sử dụng @keyframes trong CSS ------------------------------------------- ```

Hoc CSS co ban tai VietJack

Vi du hieu ung di chuyen tu phai qua trai.

```Kết quả là: Loạt bài hướng dẫn **Học CSS cơ bản và nâng cao** của chúng tôi dựa trên nguồn tài liệu của: [Tutorialspoint](http://www.tutorialspoint.com/index.htm) và [W3Schools](http://www.w3schools.com/css/)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận