Định nghĩa và sử dụng .size() trong jQuery

.size(): Xác định số lượng thành phần trong jQuery Object. Cách sử dụng .size() tương tự như .length

Cấu trúc .size() trong jQuery

Đã được thêm vào từ phiên bản 1.0

.size()

$('li').size();

.size()

Html viết:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Tiêu đề</title>
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>
<script>
$(function(){
    var n = $('li').size();
    $('span').text(n);
});
</script>
</head>

<body>
<ul>
<li>Thành phần thứ 1</li>
<li>Thành phần thứ 2</li>
<li>Thành phần thứ 3</li>
<li>Thành phần thứ 4</li>
<li>Thành phần thứ 5</li>
</ul>
<p>Có tổng cộng <span></span> thành phần trong danh sách.</p>
</body>
</html>

Hiển thị trình duyệt:

Ta thấy với cách sử dụng này, ta đã xác định được số lượng thành phần có trong danh sách.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận