Java là gì? Java là một Ngôn ngữ lập trình và là một Platform.

Ngôn ngữ lập trình: Java là một ngôn ngữ lập trình có tính bảo mật cao, hướng đối tượng, bậc cao và mạnh mẽ.

Platform: Bất cứ môi trường phần cứng hoặc phần mền nào mà trong đó một chương trình chạy, thì được biết đến như là một Platform. Với môi trường runtime riêng cho mình là JRE và API, Java được gọi là Platform.

Ví dụ về Java

Bạn theo dõi ví dụ đơn giản sau để in Hello World, phần giải thích chi tiết sẽ được trình bày trong chương tiếp theo.

class Simple{ 
 public static void main(String args[]){ 
  System.out.println("Hello World"); 
  } 
} 

Nơi Java được sử dụng?

Có rất nhiều thiết bị hiện tại đang sử dụng Java. Bao gồm:

 • Desktop App như media player, antivirus, reader, …
 • Web App như irctc.co.in, javatpoint.com, …
 • Enterprise App như các ứng dụng về xử lý nghiệp vụ ngân hàng, …
 • Trên các thiết bị Mobile.

Các loại Java App

Có 4 loại ứng dụng chính mà có thể được tạo bởi sử dụng ngôn ngữ lập trình Java:

Standalone App

Nó còn được biết đến với tên gọi khác là Destop App hoặc Windows-based App. Một ứng dụng mà chúng ta cần cài đặt trên mỗi thiết bị như media player, antivirus, … AWT và Swing được sử dụng trong Java để tạo các Standalone App.

Web App

Một ứng dụng mà chạy trên Server Side và tạo Dynamic Page, được gọi là Web App. Hiện tại, các công nghệ Servlet, JSP, Struts, JSF, … được sử dụng để tạo Web App trong Java.

Enterprise App

Một ứng dụng dạng như Banking App, có lợi thế là tính bảo mật cao, cân bằng tải (load balancing) và clustering. Trong java, EJB được sử dụng để tạo các Enterprise App.

Mobile App

Đây là loại ứng dụng được tạo cho thiết bị mobile. Hiện tại thì Android và Java ME được sử dụng để tạo loại ứng dụng này.

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận