Khi bạn học một Ngôn ngữ lập trình nào đó thì việc tìm hiểu lịch sử của ngôn ngữ đó cũng là một điều khá thú vị. Java bắt đầu từ Green Team. Họ đề xướng một cuộc cách mạng để phát triển một ngôn ngữ cho các thiết bị digital như set-top box, television, ….

Hiện tại, Java được sử dụng trông lập trình mạng, các thiết bị mobile, game, các giải pháp về e-business, …

Dưới đây là một số điểm chính miêu tả sơ lược về Lịch sử Java.

1. James Gosling, Mike Sheridan và Patrick Naughton khởi xướng dự án về ngôn ngữ Java trong tháng 6/1991. Họ được gọi là Green Team.

2. Thiết kế đầu tiên là cho các hệ thống nhỏ, có thể nhúng vào trong các thiết bị điện tử như set-top box.

3. Ban đầu, nó được gọi là Greentalk bởi James Gosling và với đuôi là .gt.

4. Sau đó, nó được gọi là Oak và được phát triển như là một phần của Green Project.

Tại sao lại có tên là Oak?

5. Oak là loại cây sồi khỏe mạnh, sống nhiều ở các quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, … Bên ngoài khu làm việc của Green Team là các cây sồi tươi tốt quanh năm.

6. Năm 1995, Oak được đổi tên thành Java.

Tại sao lại đổi tên thành Java?

7. Team muốn thu thập để chọn lựa ra một tên mới. Các từ bao gồm dynamic, revolutionary, Silk, jolt, DNA, … Họ muốn cái gì đó mà phản ánh đúng bản chất của công nghệ, đó là: một cuộc cách mạng, có tính động cao, duy nhất, đánh vần dễ dàng, …

Theo James Gosling thì Java là một trong các lựa chọn hàng đầu cùng với Silk. Tuy nhiên, vì Java có tính duy nhất hơn, nên hầu như tất cả thành viên team đều lựa chọn Java.

8. Java là một hòn đảo ở Indonesia, ở nơi này sản phẩm coffee đầu tiên được sản xuất (gọi là java coffee).

9. Bạn nên nhớ rằng Java chỉ là một tên chứ không phải là tên lược danh.

10. Java được phát triển đầu tiên bởi Jamas Gosling tại Sun Microsystems (bât giờ là công ty con của Oracle Coporation) và được công bố năm 1995.

11. Năm 1995, tạp chí Time bình chọn Java là một trong 10 sản phẩm tốt nhất năm 1995.

12. JDK 1.0 được công bố vào 23/1/1996.

Lịch sử các phiên bản Java

Trải qua quá trình cải tiến và phát triển, đã có nhiều phiên bản Java được công bố. Phiên bản Java hiện tại là Java SE 8.

  • JDK Alpha và Beta (1995)
  • JDK 1.0 (23/1/1996)
  • JDK 1.1 (19/2/1997)
  • J2SE 1.2 (8/12/1998)
  • J2SE 1.3 (8/5/2000)
  • J2SE 1.4 (6/5/2002)
  • J2SE 5.0 (30/9/2004)
  • Java SE 6 (11/12/2006)
  • Java SE 7 (28/7/2011)
  • Java SE 8 (18/3/2014)

Viết câu trả lời

Drop Images

0 Bình luận